Aby być na topie, konieczne jest odpowiadanie na potrzeby nowoczesnych odbiorców.

Obecnie, w dobie Web 2.0 zmienia się pogląd na użytkowanie Internetu. Ma on być nie tylko źródłem informacji, ale powinien umożliwiać aktywne uczestnictwo w tworzeniu wirtualnej rzeczywistości, angażować odbiorcę, dawać prawo wyboru i poczucia bezpośredniego wpływu na treści. Coraz większego znaczenia nabiera również handel w sieci, przychody z tej działalności z każdym rokiem rosną w ogromnym tempie.

Aflex tworzy narzędzia niezbędne do prowadzenia własnego sklepu internetowego. Udostępniany przez nas system pozwala z łatwością samodzielnie zarządzać sprzedażą i relacjami z odbiorcami. Projektujemy i wykonujemy aplikacje i gry kompatybilne z Facebookiem oraz do umieszczenia na stronie firmowej. Budujemy systemy CRM, intranet i inne narzędzia niezbędne do funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Określ, czego potrzebujesz, nie ograniczaj wyobraźni. Wykonanie powierz specjalistom z aflex.

Aplikacje
internetowe
aflex.pl Pr/ojektowanie multimediów | Strony www kraków